Almen kæbekirurgi

Tand-, mund- og kæbekirurgi

Klinikken varetager diagnostik, udredning og behandling af sygdomme og lidelser i tænder, kæber og omgivende væv. Klinikken modtager ligeledes henvisninger for billeddiagnostik. Behandlingerne favner bredt fra udredning af slimhindeforandringer til fjernelse af tænder, cyster, tumorer samt behandling af lidelser i kæbeled herunder kirurgi på kæbeleddet.

Din sikkerhed for kvalificeret udredning og behandling

Kæbekirurgisk Klinik er den eneste klinik for tand-, mund- og kæbekirurgi i landet, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til også at varetage behandling af patienter henvist fra de offentlige sygehuse. Med vores status af privathospital følger den patientsikkerhed, fokus på hygiejne med mere, der kendes fra de offentlige sygehuse. Dette er et krav fra Danske Regioner, og vores indsats kontrolleres kontinuerligt.

Tand-, mund- og kæbekirurgi

Klinikken varetager diagnostik, udredning og behandling af sygdomme og lidelser i tænder, kæber og omgivende væv. Klinikken modtager ligeledes henvisninger for billeddiagnostik. Behandlingerne favner bredt fra udredning af slimhindeforandringer til fjernelse af tænder, cyster, tumorer samt behandling af lidelser i kæbeled herunder kirurgi på kæbeleddet.

Din sikkerhed for kvalificeret udredning og behandling

Kæbekirurgisk Klinik er den eneste klinik for tand-, mund- og kæbekirurgi i landet, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til også at varetage behandling af patienter henvist fra de offentlige sygehuse. Med vores status af privathospital følger den patientsikkerhed, fokus på hygiejne med mere, der kendes fra de offentlige sygehuse. Dette er et krav fra Danske Regioner, og vores indsats kontrolleres kontinuerligt.

På alle målte parametre er vi blandt de allermest sikre behandlingssteder i landet - både blandt offentlige og private hospitaler

Kompetencer

På Kæbekirurgisk Klinik udføres alle indgreb af højt specialiseret personale. Alle kirurger har massiv erfaring fra mangeårigt virke både i og uden for det offentlige sundhedsvæsen.

Klinikkens kirurger udfører årligt mere end 5000 operationer, der spænder fra mindre kirurgiske indgreb til større indgreb som høst af hofteknogle og kæbeledskirurgi.

Kvaliteten sikres ved kun at knytte specifikke kirurger til enkelte funktioner. Dette sikrer, at de aktuelle behandlere gennem mangeårig hospitalsfunktion inden for det specifikke område har tilegnet sig de nødvendige kompetencer.

De ansatte kirurger på Kæbekirurgisk Klinik foretager derfor kun indgreb, som de også varetager på deres respektive hospitalsafdelinger, ligesom vores plejepersonale (assistenter og sygeplejersker) har relevante og forudsatte kompetencer til at varetage behandling, information, observation og pleje.

Kompetencer

På Kæbekirurgisk Klinik udføres alle indgreb af højt specialiseret personale. Alle kirurger har massiv erfaring fra mangeårigt virke både i og uden for det offentlige sundhedsvæsen.

Klinikkens kirurger udfører årligt mere end 5000 operationer, der spænder fra mindre kirurgiske indgreb til større indgreb som høst af hofteknogle og kæbeledskirurgi.

Kvaliteten sikres ved kun at knytte specifikke kirurger til enkelte funktioner. Dette sikrer, at de aktuelle behandlere gennem mangeårig hospitalsfunktion inden for det specifikke område har tilegnet sig de nødvendige kompetencer.

De ansatte kirurger på Kæbekirurgisk Klinik foretager derfor kun indgreb, som de også varetager på deres respektive hospitalsafdelinger, ligesom vores plejepersonale (assistenter og sygeplejersker) har relevante og forudsatte kompetencer til at varetage behandling, information, observation og pleje.

Klinikken varetager diagnostik, udredning og behandling af sygdomme og lidelser i tænder, kæber og omgivende væv. Klinikken modtager ligeledes henvisninger for billeddiagnostik. Behandlingerne favner bredt fra udredning af slimhindeforandringer til fjernelse af tænder, cyster, tumorer samt behandling af lidelser i kæbeled herunder kirurgi på kæbeleddet.

Har du spørgsmål ?