Udredningsret og behandlingsgaranti

Kæbekirurgisk Klinik - behandlingsgaranti

Kæbekirurgisk Aftalesygehus

Patienter henvist fra de offentlige sygehuse behandles på Kæbekirurgisk Aftalesygehus – en afdeling under Kæbekirurgisk Klinik med status som privathospital.

Aftaleområder

Danske Regioner har indgået aftale med Kæbekirurgisk Aftalesygehus om behandling af regionens borgere under udvidet frit sygehusvalg. 

De aktuelle områder, der er indgået aftale omkring er

 • Kæbeledsdysfunktion herunder kikkertoperationer
 • Slimhindeforandringer
 • Generel kirurgi på tænder, kæber og omgivende væv

Kæbekirurgisk Aftalesygehus

Patienter henvist fra de offentlige sygehuse behandles på Kæbekirurgisk Aftalesygehus – en afdeling under Kæbekirurgisk Klinik med status som privathospital.

Aftaleområder

Danske Regioner har indgået aftale med Kæbekirurgisk Aftalesygehus om behandling af regionens borgere under udvidet frit sygehusvalg. 

De aktuelle områder, der er indgået aftale omkring er

 • Kæbeledsdysfunktion herunder kikkertoperationer
 • Slimhindeforandringer
 • Generel kirurgi på tænder, kæber og omgivende væv
Kæbekirurgisk Klinik - behandlingsgaranti

Du har ret til hurtig udredning og behandling inden for 30 dage. Bliver din operation på et offentligt sygehus aflyst har du også ret til at blive behandlet på et privat aftalesygehus.

Frit sygehusvalg og behandlingsgaranti

Hvis din læge mener, at du har behov for en diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling, herunder forundersøgelse på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Du kan frit vælge mellem alle offentlige sygehuse i hele landet samt en række private specialsygehuse, hvis de tilbyder den behandling eller undersøgelse, som din læge mener, at du har behov for. Det kræver, at lægen sender en henvisning til det sygehus, du vælger. Du kan rådføre dig med din læge, men det er dig, der bestemmer. Du kan også benytte frit sygehusvalg, selvom du allerede er i gang med udredning eller behandling.

Udredningsret og behandlingsgaranti

I en række situationer har du som patient ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan vælge at blive udredt eller behandlet på et privathospital – et såkaldt aftalesygehus.

Hvis du er henvist til udredning, betyder det, at sygehuset skal undersøge, hvad du fejler. Din udredning kan for eksempel bestå af samtaler, fysiske undersøgelser, observationer, billeddiagnostisk (røntgen eller scanning) og funktionelle undersøgelser samt undersøgelser af dit blod, væv m.v.

Hvis du er henvist til udredning på sygehus, har du ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Det vil sige, at sygehuset, inden for 30 dage efter du er henvist, skal informere dig om behandlingsmuligheder, hvis du har behov for behandling, eller afkræfte mistanken om sygdom. Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for 30 dage, skal det forsøge at få dig udredt inden 30 dage på et samarbejdssygehus.

Fristen på 30 dage bliver beregnet fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisningen fra din praktiserende læge eller speciallæge til den dato, hvor du er udredt og kan informeres om, hvad udredningen viser.


Hvis sygehuset ikke kan udrede inden for 30 dage
Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for 30 dage, skal sygehuset inden for 30 dage udarbejde en udredningsplan for dit videre forløb. Udredningsplanen skal – i relevant omfang – beskrive de kommende undersøgelser, som sygehuset forventer, at du skal gennemgå.
Hvis hverken sygehuset eller din bopælsregions samarbejdssygehuse har kapacitet til at udrede dig inden for 30 dage, får du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan få hele eller dele af din udredning foretaget på et aftalesygehus. Du kan læse i din indkaldelse, hvem du skal kontakte, hvis du vil gøre brug af retten til udvidet frit sygehusvalg.

Hvis sygehuset, regionens andre sygehuse eller et samarbejdssygehus ikke har kapacitet til at udrede dig inden for 30 dage, får du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan vælge at få lavet hele eller dele af din udredning på et aftalesygehus.

Hvis din praktiserende læge eller speciallæge har henvist dig til behandling, herunder forundersøgelse, på et sygehus, og der ikke er behov for yderligere udredning, har du ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis du skal vente mere end 30 dage på behandlingen. Når du har ret til udvidet frit sygehusvalg, kan du vælge at blive undersøgt eller behandlet på et aftalesygehus.
Hvis sygehuset og regionens andre sygehuse eller samarbejdssygehuse ikke kan tilbyde dig behandling (opfylde behandlingsgarantien) inden for 30 dage efter, at de har modtaget henvisning fra din læge eller er færdige med din udredning, skal de tilbyde dig at blive henvist til et privat aftalesygehus.

Ventetiden på behandling beregnes fra den dato, hvor du er endeligt udredt og frem til den dato, hvor du får tid til behandling. Dvs. at fristen beregnes fra det tidspunkt, hvor du bliver informeret om din sygdoms art, og mulige behandlingstilbud. Hvis der allerede er klarhed om, hvilken behandling du skal have, når sygehuset modtager din henvisning fra din læge, så beregnes fristen fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisningen.

Hvis du har fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den til en anden dag, kan du vælge i stedet at blive behandlet på et aftalesygehus, som kan foretage operationen. Du kan læse i din indkaldelse, hvem du skal kontakte, hvis du ønsker en henvisning til det aftalesygehus, du vælger.

Hvornår har du ikke ret til udvidet frit sygehusvalg?

Der kan være undtagelser, som gør, at du ikke kan vælge at blive udredt, undersøgt eller behandlet på et aftalesygehus, selvom fristen på 30 dage ikke kan overholdes.

Hvis sygehuset er nødt til at udsætte din behandling ud over 30 dage pga. din helbredstilstand, kan du ikke
benytte det udvidede frie sygehusvalg. Du kan heller ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg, hvis du selv ønsker at udsætte din udredning, undersøgelse eller behandling.

Inden for 8 hverdage skal du modtage en indkaldelse.

Du kan i din indkaldelse fra sygehuset læse, hvem du kan kontakte for at få information og vejledning om valg af sygehus og oplysninger om ventetid. Når et sygehus har modtaget en henvisning fra fx din praktiserende læge, skal sygehuset – som en del af behandlingsgarantien – inden for 8 hverdage sende en indkaldelse til dig.
Indkaldelsen oplyser blandt andet:

 • om tid og sted for din udredning, undersøgelse eller behandling
 • om regionen kan tilbyde dig diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling inden for fristen på 30 dage
 • om retten til hurtig udredning og dine muligheder for at benytte det frie sygehusvalg og det udvidede frie sygehusvalg
 • om dine muligheder for at vælge at blive udredt eller behandlet på et privathospital, din bopælsregion har en særlig aftale med (aftalesygehus).

Frit sygehusvalg og behandlingsgaranti

Hvis din læge mener, at du har behov for en diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling, herunder forundersøgelse på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Du kan frit vælge mellem alle offentlige sygehuse i hele landet samt en række private specialsygehuse, hvis de tilbyder den behandling eller undersøgelse, som din læge mener, at du har behov for. Det kræver, at lægen sender en henvisning til det sygehus, du vælger. Du kan rådføre dig med din læge, men det er dig, der bestemmer. Du kan også benytte frit sygehusvalg, selvom du allerede er i gang med udredning eller behandling.

Udredningsret og behandlingsgaranti

I en række situationer har du som patient ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan vælge at blive udredt eller behandlet på et privathospital – et såkaldt aftalesygehus.

Hvis du er henvist til udredning, betyder det, at sygehuset skal undersøge, hvad du fejler. Din udredning kan for eksempel bestå af samtaler, fysiske undersøgelser, observationer, billeddiagnostisk (røntgen eller scanning) og funktionelle undersøgelser samt undersøgelser af dit blod, væv m.v.

Hvis du er henvist til udredning på sygehus, har du ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Det vil sige, at sygehuset, inden for 30 dage efter du er henvist, skal informere dig om behandlingsmuligheder, hvis du har behov for behandling, eller afkræfte mistanken om sygdom. Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for 30 dage, skal det forsøge at få dig udredt inden 30 dage på et samarbejdssygehus.

Fristen på 30 dage bliver beregnet fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisningen fra din praktiserende læge eller speciallæge til den dato, hvor du er udredt og kan informeres om, hvad udredningen viser.


Hvis sygehuset ikke kan udrede inden for 30 dage
Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for 30 dage, skal sygehuset inden for 30 dage udarbejde en udredningsplan for dit videre forløb. Udredningsplanen skal – i relevant omfang – beskrive de kommende undersøgelser, som sygehuset forventer, at du skal gennemgå.
Hvis hverken sygehuset eller din bopælsregions samarbejdssygehuse har kapacitet til at udrede dig inden for 30 dage, får du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan få hele eller dele af din udredning foretaget på et aftalesygehus. Du kan læse i din indkaldelse, hvem du skal kontakte, hvis du vil gøre brug af retten til udvidet frit sygehusvalg.

Hvis sygehuset, regionens andre sygehuse eller et samarbejdssygehus ikke har kapacitet til at udrede dig inden for 30 dage, får du ret til udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan vælge at få lavet hele eller dele af din udredning på et aftalesygehus.

Hvis din praktiserende læge eller speciallæge har henvist dig til behandling, herunder forundersøgelse, på et sygehus, og der ikke er behov for yderligere udredning, har du ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis du skal vente mere end 30 dage på behandlingen. Når du har ret til udvidet frit sygehusvalg, kan du vælge at blive undersøgt eller behandlet på et aftalesygehus.
Hvis sygehuset og regionens andre sygehuse eller samarbejdssygehuse ikke kan tilbyde dig behandling (opfylde behandlingsgarantien) inden for 30 dage efter, at de har modtaget henvisning fra din læge eller er færdige med din udredning, skal de tilbyde dig at blive henvist til et privat aftalesygehus.

Ventetiden på behandling beregnes fra den dato, hvor du er endeligt udredt og frem til den dato, hvor du får tid til behandling. Dvs. at fristen beregnes fra det tidspunkt, hvor du bliver informeret om din sygdoms art, og mulige behandlingstilbud. Hvis der allerede er klarhed om, hvilken behandling du skal have, når sygehuset modtager din henvisning fra din læge, så beregnes fristen fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisningen.

Hvis du har fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den til en anden dag, kan du vælge i stedet at blive behandlet på et aftalesygehus, som kan foretage operationen. Du kan læse i din indkaldelse, hvem du skal kontakte, hvis du ønsker en henvisning til det aftalesygehus, du vælger.

Hvornår har du ikke ret til udvidet frit sygehusvalg?

Der kan være undtagelser, som gør, at du ikke kan vælge at blive udredt, undersøgt eller behandlet på et aftalesygehus, selvom fristen på 30 dage ikke kan overholdes.

Hvis sygehuset er nødt til at udsætte din behandling ud over 30 dage pga. din helbredstilstand, kan du ikke
benytte det udvidede frie sygehusvalg. Du kan heller ikke benytte det udvidede frie sygehusvalg, hvis du selv ønsker at udsætte din udredning, undersøgelse eller behandling.

Inden for 8 hverdage skal du modtage en indkaldelse.

Du kan i din indkaldelse fra sygehuset læse, hvem du kan kontakte for at få information og vejledning om valg af sygehus og oplysninger om ventetid. Når et sygehus har modtaget en henvisning fra fx din praktiserende læge, skal sygehuset – som en del af behandlingsgarantien – inden for 8 hverdage sende en indkaldelse til dig.
Indkaldelsen oplyser blandt andet:

 • om tid og sted for din udredning, undersøgelse eller behandling
 • om regionen kan tilbyde dig diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling inden for fristen på 30 dage
 • om retten til hurtig udredning og dine muligheder for at benytte det frie sygehusvalg og det udvidede frie sygehusvalg
 • om dine muligheder for at vælge at blive udredt eller behandlet på et privathospital, din bopælsregion har en særlig aftale med (aftalesygehus).

Dine klagemuligheder

Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du mener, at regionen ikke opfylder de rettigheder, som behandlingsgarantien giver. Du kan finde flere oplysninger herom på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk.
På patientkontoret i din bopælsregion kan du få yderligere information om dine klagemuligheder og hjælp til at udforme en klage.

Yderligere information

www.mitsygehusvalg.dk og www.sum.dk kan du læse mere om ventetider, muligheder for frit valg m.m.

Kæbekirurgisk Aftalesygehus

SHAK-kode 1716 (Kæbekirurgisk Aftalesygehus)

SHAK-kode 171601 (Kæbekirurgisk Aftalesygehus, afdeling)

SHAK-kode 1716010 (Kæbekirurgisk Aftalesygehus, behandlingsafsnit)

 

Transport når du benytter dine valgmuligheder

Benytter du det frie sygehusvalg eller det udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for transport.
Du kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som du ville have haft ret til, hvis du ikke havde valgt at blive behandlet på et andet sygehus end det, du er henvist til. Du kan få mere at vide på kørselskontoret i din bopælsregion.

Hvad er et samarbejdssygehus?

Et samarbejdssygehus er et sygehus, som din region samarbejder med og normalt benytter. Det kan både være et offentligt og et privat sygehus, ud over din bopælsregions egne sygehuse.
Hvis dit sygehus ikke kan udrede dig inden for 30 dage, skal din bopælsregion ifølge loven forsøge at få dig udredt inden 30 dage på et samarbejdssygehus.

Hvad er et aftalesygehus?

Aftalesygehuse er privathospitaler og klinikker her i landet samt sygehuse i udlandet, som har en aftale med Danske Regioner om, at de kan lave den udredning, diagnostiske undersøgelse og/eller behandling, du skal have foretaget.
Der er ikke aftalesygehuse på alle udrednings- og behandlingsområder. Du kan se en oversigt over aftalesygehuse og de undersøgelser og behandlinger, som de har indgået aftale med Danske Regioner om, på www.sygehusvalg.dk
Hvis du har ret til og ønsker at blive behandlet på et aftalesygehus, kan du i din indkaldelse se, hvem du skal kontakte.

Dine klagemuligheder

Du kan klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du mener, at regionen ikke opfylder de rettigheder, som behandlingsgarantien giver. Du kan finde flere oplysninger herom på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk.
På patientkontoret i din bopælsregion kan du få yderligere information om dine klagemuligheder og hjælp til at udforme en klage.

Yderligere information

www.mitsygehusvalg.dk og www.sum.dk kan du læse mere om ventetider, muligheder for frit valg m.m.

Kæbekirurgisk Aftalesygehus

SHAK-kode 1716 (Kæbekirurgisk Aftalesygehus)

SHAK-kode 171601 (Kæbekirurgisk Aftalesygehus, afdeling)

SHAK-kode 1716010 (Kæbekirurgisk Aftalesygehus, behandlingsafsnit)

 

Transport når du benytter dine valgmuligheder

Benytter du det frie sygehusvalg eller det udvidede frie sygehusvalg, skal du selv sørge for transport.
Du kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som du ville have haft ret til, hvis du ikke havde valgt at blive behandlet på et andet sygehus end det, du er henvist til. Du kan få mere at vide på kørselskontoret i din bopælsregion.

Hvad er et samarbejdssygehus?

Et samarbejdssygehus er et sygehus, som din region samarbejder med og normalt benytter. Det kan både være et offentligt og et privat sygehus, ud over din bopælsregions egne sygehuse.
Hvis dit sygehus ikke kan udrede dig inden for 30 dage, skal din bopælsregion ifølge loven forsøge at få dig udredt inden 30 dage på et samarbejdssygehus.

Hvad er et aftalesygehus?

Aftalesygehuse er privathospitaler og klinikker her i landet samt sygehuse i udlandet, som har en aftale med Danske Regioner om, at de kan lave den udredning, diagnostiske undersøgelse og/eller behandling, du skal have foretaget.
Der er ikke aftalesygehuse på alle udrednings- og behandlingsområder. Du kan se en oversigt over aftalesygehuse og de undersøgelser og behandlinger, som de har indgået aftale med Danske Regioner om, på www.sygehusvalg.dk
Hvis du har ret til og ønsker at blive behandlet på et aftalesygehus, kan du i din indkaldelse se, hvem du skal kontakte.

Det vil fremgå af dit indkaldelsesbrev i e-boks, hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at vælge behandling på et privathospital.

Rigshospitalets patientkontor

På patientkontoret i din bopælsregion kan du få mere information om de rettigheder og valgmuligheder, som er omtalt, samt om alle andre patientrettigheder. Du kan også få vejledning og hjælp til at benytte disse muligheder og generel vejledning om transport.

Er du tilknyttet Rigshospitalet, finder du kontaktinformationer her.
Patientkontor, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, Afsnit 41-02
2100 København Ø
Telefon: +45 3866 6644

patientkontorrigshospitalet@regionh.dk

Øvrige regioners patientkontorer

Er du tilknyttet et af de øvrige regionale offentlige sygehuse, kan du finde kontaktinformationer her.

Rigshospitalets patientkontor

På patientkontoret i din bopælsregion kan du få mere information om de rettigheder og valgmuligheder, som er omtalt, samt om alle andre patientrettigheder. Du kan også få vejledning og hjælp til at benytte disse muligheder og generel vejledning om transport.

Er du tilknyttet Rigshospitalet, finder du kontaktinformationer her.
Patientkontor, Rigshospitalet
Blegdamsvej 9, Afsnit 41-02
2100 København Ø
Telefon: +45 3866 6644

patientkontorrigshospitalet@regionh.dk

Øvrige regioners patientkontorer

Er du tilknyttet et af de øvrige regionale offentlige sygehuse, kan du finde kontaktinformationer her.