Visdomstand - Fjernelse af visdomstænder

Hvad er visdomstænder

Visdomstænderne er de sidste tænder, man får, og det sker typisk i teenageårene. Mange lever med deres visdomstænder hele livet uden symptomer og smerter, mens andre oplever, at de ligger skævt eller ikke er brudt fuldt gennem tandkødet.

Visdomstand fjernelse - baggrunden

En visdomstand, der ligger skævt, kan forårsage skader på nabotanden (herunder huller) og give anledning til diffuse kæbesmerter.

Visdomstænder, der kun delvist er brudt gennem tandkødet, kan medføre, at bakterier fra mundhulen får adgang til vævet omkring tanden og derved skaber en infektion. Denne infektion kan være kronisk og uden symptomer, men også det modsatte, hvor man vil opleve smerter, hævelse og begrænset gabefunktion.

Det er nødvendigt af fjerne dine visdomstænder når der er

 • Parodontal sygdom (knogletab)
 • Huller
 • Infektion (uanset om der er symptomer)
 • Cyster eller tumorer irt visdomstanden
 • Skade på nabotænder sfa visdomstanden

Visdomstænder bør i tillæg til ovenstående fjernes forebyggende, når det er overvejende sandsynligt at en af ovenstående situationer vil opstå i fremtiden ligesom det kan være nødvendigt at fjerne dem, hvis der skal rettes tænder.

Hvornår kan visdomstænder blive siddende

Det er typisk ikke nødvendigt af fjerne visdomstænder når de er

 • Helt frembrudte
 • Smertefrie
 • Uden huller
 • Sygdomsfrie
 • I en position, hvor de kan holdes rene

Hvordan foregår operationen

Man vil under operationen kunne fornemme tryk i området, men operationen vil være smertefri. Fjernelse af en visdomstand tager typisk 10-20 minutter afhængig af kompleksiteten og foretages normalt i lokalbedøvelse. Er der forhold – typisk ved børn eller udtalt angst –  der gør det uhensigtsmæssigt at gennemføre operationen i lokalbedøvelse, kan vi tilbyde fjernelse under fuld bedøvelse. 

Hvad man skal forvente efter operationen

De første mange timer efter operationen vil man være dækket af den anvendte lokalbedøvelse. Inden lokalbedøvelsen aftager, skal man have opstartet den ordinerede smertestillende medicin. Nogle få har ondt i 1 dag, ligesom få har ondt i 10 dage. Det mest normale vil være, at man har behov for smertestillende i fire-fem dage.

Retineret visdomstand
Retineret visdomstand

25% af alle patienter med visdomstænder, der opfatter disse som ”uden symptomer” har allerede inflammatorisk parodontal sygdom

Visdomstand smerter - ”Uden symptomer” eller ”Sygdomsfri”

Bakterier, infektion, cyster eller anden patologi (sygdom) omkring en visdomstand er altid tilstede, inden der optræder symptomer. Når skaden er sket, er det ikke altid muligt at reparere skaderne. ”Uden symptomer” er derfor ikke det samme som ”Sygdomsfri”.

Bakterier har også en indflydelse på udviklingen af en række systemiske sygdomme herunder diabetes, hjerte- og nyresygdomme.

”Uden symptomer” eller ”Sygdomsfri”

Bakterier, infektion, cyster eller anden patologi (sygdom) omkring en visdomstand er altid tilstede, inden der optræder symptomer. Når skaden er sket, er det ikke altid muligt at reparere skaderne. ”Uden symptomer” er derfor ikke det samme som ”Sygdomsfri”.

Bakterier har også en indflydelse på udviklingen af en række systemiske sygdomme herunder diabetes, hjerte- og nyresygdomme.

25% af alle patienter med visdomstænder, der opfatter disse som ”uden symptomer” har allerede inflammatorisk parodontal sygdom.

Hvad er visdomstænder

Visdomstænderne er de sidste tænder, man får, og det sker typisk i teenageårene. Mange lever med deres visdomstænder hele livet uden symptomer og smerter, mens andre oplever, at de ligger skævt eller ikke er brudt fuldt gennem tandkødet.

Baggrunden for fjernelse af visdomstænder

En visdomstand, der ligger skævt, kan forårsage skader på nabotanden (herunder huller) og give anledning til diffuse kæbesmerter.

Visdomstænder, der kun delvist er brudt gennem tandkødet, kan medføre, at bakterier fra mundhulen får adgang til vævet omkring tanden og derved skaber en infektion. Denne infektion kan være kronisk og uden symptomer, men også det modsatte, hvor man vil opleve smerter, hævelse og begrænset gabefunktion.

Det er nødvendigt af fjerne visdomstænder når der er

 • Parodontal sygdom (knogletab)
 • Huller
 • Infektion (uanset om der er symptomer)
 • Cyster eller tumorer irt visdomstanden
 • Skade på nabotænder sfa visdomstanden

Visdomstænder bør i tillæg til ovenstående fjernes forebyggende, når det er overvejende sandsynligt at en af ovenstående situationer vil opstå i fremtiden ligesom det kan være nødvendigt at fjerne dem, hvis der skal rettes tænder.

Hvornår kan visdomstænder blive siddende

Det er typisk ikke nødvendigt af fjerne visdomstænder når de er

 • Helt frembrudte
 • Smertefrie
 • Uden huller
 • Sygdomsfrie
 • I en position, hvor de kan holdes rene

Hvordan foregår fjernelse af en visdomstand

Man vil under operationen kunne fornemme tryk i området, men operationen vil være smertefri. Fjernelse af en visdomstand tager typisk 10-20 minutter afhængig af kompleksiteten og foretages normalt i lokalbedøvelse. Er der forhold – typisk ved børn eller udtalt angst –  der gør det uhensigtsmæssigt at gennemføre operationen i lokalbedøvelse, kan vi tilbyde fjernelse under fuld bedøvelse. 

Hvad man skal forvente efter operationen

De første mange timer efter operationen vil man være dækket af den anvendte lokalbedøvelse. Inden lokalbedøvelsen aftager, skal man have opstartet den ordinerede smertestillende medicin. Nogle få har ondt i 1 dag, ligesom få har ondt i 10 dage. Det mest normale vil være, at man har behov for smertestillende i fire-fem dage.

Komplikationer efter fjernelse af visdomstænder

En visdomstandsoperation er et meget teknikfølsomt indgreb. Undersøgelser viser meget entydigt, at antallet af komplikationer er afhængig af kirurgens erfaring.
Jo mere erfaring desto færre komplikationer.
Som specialklinik for tand-, mund- og kæbekirurgi modtager vi patienter med henblik på fjernelse af visdomstænder. Vi fjerner mere end 1000 komplicerede visdomstænder om året og har massiv erfaring inden for dette område.

Komplikationer efter fjernelse af visdomstænder

En visdomstandsoperation er et meget teknikfølsomt indgreb. Undersøgelser viser meget entydigt, at antallet af komplikationer er afhængig af kirurgens erfaring.
Som specialklinik for tand-, mund- og kæbekirurgi modtager vi patienter med henblik på fjernelse af visdomstænder. Vi fjerner mere end 1000 komplicerede visdomstænder om året og har massiv erfaring inden for dette område.

Jo mere erfaring kirurgen har, desto færre komplikationer

Patientvejledning efter visdomstandsoperation

Sårpleje efter fjernelse af en visdomstand

Såret må lades helt i ro. Undgå at berøre det med fingre, lommetørklæde eller andet. Undgå at ”pille” i det med tungen eller at ”suge” på såret.

Tandbørstning / mundskylning

Tandbørstning må foretages morgen og aften, da det er vigtigt for sårets heling, at munden holdes ren. Tandbørstning skal indskrænkes til ikke opererede områder.
Da du er blevet syet, skal såret holdes rent med klorhexidin mundskyl. Mundskylning skal foretages med stor forsigtighed. Indtil fjernelsen af eventuelle sting skal munden skylles to gange dagligt i et minut.

Fysiske anstrengelser

Fysiske anstrengelser bør begrænses mest muligt de første to døgn for at undgå blødning.

Kost

Kosten må den første dag være blød og kold. Vent med at spise til bedøvelsen er forsvundet. Undgå at tygge i det område, hvor såret er.

Hævelse efter fjernelse af en visdomstand

Hævelse opstår efter indgrebet, og den kan holde sig i flere dage. Hævelsen er typisk mest udtalt på dag to. Er hævelsen kraftig, tiltager den i størrelse efter dag to, optræder der synkebesvær, eller er der temperaturstigning, skal du kontakte klinikken eller søge anden lægelig hjælp.

Smerter efter fjernelse af en visdomstand

Smerter vil forekomme i varierende omfang. Receptordineret medicin kan sædvanligvis afhjælpe smerterne. Er smerterne stærke og tiltagende, bør du kontakte klinikken, da en efterbehandling af såret kan være påkrævet.

Efterblødning

Efterblødning i form af en let sivende blødning kan forekomme det første døgn. Blødningen kan behandles ved i opretsiddende stilling at lægge en fugtet gazekrølle over såret og holde den på plads i 15 minutter ved at bide fast sammen. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. Lykkes det ikke på denne måde at standse blødningen, skal du kontakte klinikken eller søge anden lægelig hjælp.

Sårpleje

Såret må lades helt i ro. Undgå at berøre det med fingre, lommetørklæde eller andet. Undgå at ”pille” i det med tungen eller at ”suge” på såret.

Tandbørstning / mundskylning

Tandbørstning må foretages morgen og aften, da det er vigtigt for sårets heling, at munden holdes ren. Tandbørstning skal indskrænkes til ikke opererede områder.
Da du er blevet syet, skal såret holdes rent med klorhexidin mundskyl. Mundskylning skal foretages med stor forsigtighed. Indtil fjernelsen af eventuelle sting skal munden skylles to gange dagligt i et minut.

Fysiske anstrengelser

Fysiske anstrengelser bør begrænses mest muligt de første to døgn for at undgå blødning.

Kost

Kosten må den første dag være blød og kold. Vent med at spise til bedøvelsen er forsvundet. Undgå at tygge i det område, hvor såret er.

Hævelse efter fjernelse af en visdomstand

Hævelse opstår efter indgrebet, og den kan holde sig i flere dage. Hævelsen er typisk mest udtalt på dag to. Er hævelsen kraftig, tiltager den i størrelse efter dag to, optræder der synkebesvær, eller er der temperaturstigning, skal du kontakte klinikken eller søge anden lægelig hjælp.

Smerter efter fjernelse af en visdomstand

Smerter vil forekomme i varierende omfang. Receptordineret medicin kan sædvanligvis afhjælpe smerterne. Er smerterne stærke og tiltagende, bør du kontakte klinikken, da en efterbehandling af såret kan være påkrævet.

Efterblødning

Efterblødning i form af en let sivende blødning kan forekomme det første døgn. Blødningen kan behandles ved i opretsiddende stilling at lægge en fugtet gazekrølle over såret og holde den på plads i 15 minutter ved at bide fast sammen. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. Lykkes det ikke på denne måde at standse blødningen, skal du kontakte klinikken eller søge anden lægelig hjælp.

Kompetencer

På Kæbekirurgisk Klinik udføres alle indgreb af højt specialiseret personale. Alle kirurger har massiv erfaring fra mangeårigt virke både i og uden for det offentlige sundhedsvæsen.

Klinikkens kirurger udfører årligt mere end 5000 operationer, der spænder fra mindre kirurgiske indgreb til større indgreb som høst af hofteknogle og kæbeledskirurgi.

Kvaliteten sikres ved kun at knytte specifikke kirurger til enkelte funktioner. Dette sikrer, at de aktuelle behandlere gennem mangeårig hospitalsfunktion inden for det specifikke område har tilegnet sig de nødvendige kompetencer.

De ansatte kirurger på Kæbekirurgisk Klinik foretager derfor kun indgreb, som de også varetager på deres respektive hospitalsafdelinger, ligesom vores plejepersonale (assistenter og sygeplejersker) har relevante og forudsatte kompetencer til at varetage behandling, information, observation og pleje.

Læs mere om visdomstænder på sundhed.dk.

Har du spørgsmål ?

  Har du spørgsmål ?