Samfundsansvar og bæredygtighed

Samfundsansvar

Vi ønsker at være en inkluderende, engagerende og bæredygtig arbejdsplads, med et sundt arbejdsmiljø, hvor vi fremmer mangfoldighed og minimerer vores miljøpåvirkning.

At bidrage til at løse de udfordringer, vores planet og samfund står over for er en del af klinikkens værdigrundlag.

Bæredygtighed og klimaprofil

Vi arbejder kontinuerligt med at gøre vores CO2-aftryk mindre.

Vi køber derfor grøn strøm fra natur-energi i form af dansk vindmøllestrøm og støtter samtidig Folkekirkens Nødhjælps klimaarbejde i verdens fattigste lande, der hver dag lever med klimaforandringerne.

Vi er med til at sikre, at der plantes træer i Uganda, investeres i klimatilpasning i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne, og sikres akut hjælp, når klima-skabte katastrofer rammer.

Samtidig ligger vores strøm i kategorien med to grønne blade. Det betyder, at den strøm vi køber udelukkende kommer fra vedvarende energikilder, og samtidig bidrager vi til en reduktion af CO2-udledningen svarende til den strøm, vi forbruger.

Vi støtter også Verdens Skove, hvor vi hvert år – ved donation – beskytter regnskov mod skovning.

FN's verdensmål

FN’s 193 medlemslande vedtog i september 2015 de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvis de 17 verdensmål skal nås, skal alle bidrage; også virksomheder.

Læs mere i FN’s folder 170 bidrag til at forandre verden.

Kæbekirurgisk Klinik har udpeget fire fokusområder/verdensmål, hvor vi bedst kan bidrage til at gøre en forskel. 

Frivilligt arbejde

Sammen med andre har man mulighed for at tjene et godt formål. Klinikkens medarbejdere har derfor mulighed for at bruge én arbejdsdag om året på frivilligt arbejde.

Bæredygtighed
vindmøllestrøm

Diversitet og inklusion

Alle skal have de samme muligheder. Diversitet og inklusion er en forudsætning for at kunne træffe bedre beslutninger. 

Vi ønsker at have en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, der afspejler det samfund, vi er en del af og vi ønsker en balanceret kønsfordeling på alle niveauer.

Logo
Previous slide
Next slide

Samfundsansvar

Vi ønsker at være en inkluderende, engagerende og bæredygtig arbejdsplads, med et sundt arbejdsmiljø, hvor vi fremmer mangfoldighed og minimerer vores miljøpåvirkning.

At bidrage til at løse de udfordringer, vores planet og samfund står over for er en del af klinikkens værdigrundlag.

Bæredygtighed og klimaprofil

Vi arbejder kontinuerligt med at gøre vores CO2-aftryk mindre.

Vi køber derfor grøn strøm fra natur-energi i form af dansk vindmøllestrøm og støtter samtidig Folkekirkens Nødhjælps klimaarbejde i verdens fattigste lande, der hver dag lever med klimaforandringerne.

Vi er med til at sikre, at der plantes træer i Uganda, investeres i klimatilpasning i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne, og sikres akut hjælp, når klima-skabte katastrofer rammer.

Samtidig ligger vores strøm i kategorien med to grønne blade. Det betyder, at den strøm vi køber udelukkende kommer fra vedvarende energikilder, og samtidig bidrager vi til en reduktion af CO2-udledningen svarende til den strøm, vi forbruger.

Frivilligt arbejde

Sammen med andre har man mulighed for at tjene et godt formål. Klinikkens medarbejdere har – i tillæg til vores øvrige indsatsområder – derfor mulighed for at bruge én arbejdsdag om året på frivilligt arbejde.

Diversitet og inklusion

Alle skal have de samme muligheder. Diversitet og inklusion er en forudsætning for at kunne træffe bedre beslutninger. 

Vi ønsker at have en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, der afspejler det samfund, vi er en del af og vi ønsker en balanceret kønsfordeling på alle niveauer.

vindmøllestrøm

Samfundsansvar

Vi ønsker at være en inkluderende, engagerende og bæredygtig arbejdsplads, med et sundt arbejdsmiljø, hvor vi fremmer mangfoldighed og minimerer vores miljøpåvirkning.

At bidrage til at løse de udfordringer, vores planet og samfund står over for er en del af klinikkens værdigrundlag.

Previous slide
Next slide

Samfundsansvar

Vi ønsker at være en inkluderende, engagerende og bæredygtig arbejdsplads, med et sundt arbejdsmiljø, hvor vi fremmer mangfoldighed og minimerer vores miljøpåvirkning.

At bidrage til at løse de udfordringer, vores planet og samfund står over for er en del af klinikkens værdigrundlag.

FN's verdensmål

FN’s 193 medlemslande vedtog i september 2015 de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Hvis de 17 verdensmål skal nås, skal alle bidrage; også virksomheder.

Læs mere i FN’s folder 170 bidrag til at forandre verden.

Kæbekirurgisk Klinik har udpeget fire fokusområder/verdensmål, hvor vi bedst kan bidrage til at gøre en forskel. 

Bæredygtighed

Bæredygtighed og klimaprofil

Vi arbejder kontinuerligt med at gøre vores CO2-aftryk mindre.

Vi køber derfor grøn strøm fra natur-energi i form af dansk vindmøllestrøm og støtter samtidig Folkekirkens Nødhjælps klimaarbejde i verdens fattigste lande, der hver dag lever med klimaforandringerne.

Vi er med til at sikre, at der plantes træer i Uganda, investeres i klimatilpasning i de områder, der er hårdest ramt af klimaforandringerne, og sikres akut hjælp, når klima-skabte katastrofer rammer.

Samtidig ligger vores strøm i kategorien med to grønne blade. Det betyder, at den strøm vi køber udelukkende kommer fra vedvarende energikilder, og samtidig bidrager vi til en reduktion af CO2-udledningen svarende til den strøm, vi forbruger.

vindmøllestrøm

Frivilligt arbejde

Sammen med andre har man mulighed for at tjene et godt formål. Klinikkens medarbejdere har derfor mulighed for at bruge én arbejdsdag om året på frivilligt arbejde.

Logo

Diversitet og inklusion

Alle skal have de samme muligheder. Diversitet og inklusion er en forudsætning for at kunne træffe bedre beslutninger. 

Vi ønsker at have en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, der afspejler det samfund, vi er en del af og vi ønsker en balanceret kønsfordeling på alle niveauer.

Vi støtter Verdens Skove

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, som arbejder for en verden, der er rig på skove med biologisk mangfoldighed. De arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove – både de danske skove og regnskoven.

Vi støtter Verdens Skove, hvor vi hvert år – ved donation – beskytter regnskov mod skovning.

Vi støtter Verdens Skove

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, som arbejder for en verden, der er rig på skove med biologisk mangfoldighed. De arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove – både de danske skove og regnskoven.

Vi støtter Verdens Skove, hvor vi hvert år – ved donation – beskytter regnskov mod skovning.

Vi arbejder kontinuerligt med at gøre vores CO2-aftryk mindre

Vi støtter Verdens Skove

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, som arbejder for en verden, der er rig på skove med biologisk mangfoldighed. De arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove – både de danske skove og regnskoven.

Vi støtter Verdens Skove, hvor vi hvert år – ved donation – beskytter regnskov mod skovning.