Patientrettigheder

Hjælp os med at lære, hvis noget går galt​

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl. Som patient eller pårørende har du derfor mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD) Du kan læse mere om utilsigtede hændelser her.

Din tilbagemelding er vigtig for os

  Klager og erstatning

  Ønsker du at klage over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder kan du læse mere herom på Patientombuddets hjemmeside.

  Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital.

  Afhængig af din skade, kan du læse mere på:

  www.tf-patientskade.dk
  www.patienterstatningen.dk

  Ønsker du at klage og har brug for hjælp

  Hjælp os med at lære, hvis noget går galt​

   Klager og erstatning

   Ønsker du at klage over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder kan du læse mere herom på Patientombuddets hjemmeside.

   Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital.

   Afhængig af din skade, kan du læse mere på:

   www.tf-patientskade.dk
   www.patienterstatningen.dk

   Ønsker du at klage og har brug for hjælp

   Såfremt du ønsker at klage har vi forpligtet os til at hjælpe. Kontaktoplysninger på den virksomhedsansvarlige findes herunder.

   Den virksomhedsansvarlige kan assistere dig i den videre proces.