Det du mangler kan erstattes af et tandimplantat

Tandtab er for de fleste en alvorlig livsbegivenhed. Ud over eventuelle kosmetiske udfordringer så har det en negativ indvirkning på to vigtige funktioner, nemlig at spise og tale, og har betydelig indflydelse på forskellige aspekter af livskvaliteten.

Tandimplantater kan rekonstruere det tabte, og undersøgelser viser meget entydigt, at behandling med tandimplantater har en positiv indvirkning på den oplevede livskvalitet.

Tab af tænder er for de fleste en alvorlig livsbegivenhed

Ud over eventuelle kosmetiske udfordringer så har det en negativ indvirkning på to vigtige funktioner, nemlig at spise og tale, og har betydelig indflydelse på forskellige aspekter af livskvaliteten.

Implantater kan rekonstruere det tabte, og undersøgelser viser meget entydigt, at behandling med implantater har en positiv indvirkning på den oplevede livskvalitet.

Hvad er et tandimplantat

Et tandimplantat er en lille men stærk skrue fremstillet af titanium, som er et biokompatibelt metal.

Titanium anvendes til mange medicinske formål, herunder tandimplantater, hvor høj styrke og lav vægt ønskes. I lokalbedøvelse installeres det i kæbeknoglen, som erstatning for den mistede tandrod. Helingsfasen er normalt 6-12 uger.

I løbet af denne periode bliver implantatet forankret i kæbeknoglen. Når dette er sket, fungerer implantatet som en kunstig tandrod, som støtte for en kunstig krone, bro eller protese.

Hvad er et tandimplantat

Et tandimplantat er en lille men stærk skrue fremstillet af titanium, som er biokompatibelt metal.

Titanium anvendes til mange medicinske formål, herunder tandimplantater, hvor høj styrke og lav vægt ønskes. I lokalbedøvelse installeres det i kæbeknoglen som erstatning for den mistede tandrod. Helingsfasen er normalt 6-12 uger.

I løbet af denne periode bliver implantatet forankret i kæbeknoglen. Når dette er sket, fungerer implantatet som en kunstig tandrod, som støtte for en kunstig krone, bro eller protese. Erstatning af tænder med implantater, er en gennemprøvet behandlingsmetode med en klinisk dokumentationshistorik, der strækker sig mere end 40 år tilbage.

Størrelsen på et tandimplantat

Erstatning af tænder med tandimplantater er en gennemprøvet behandlingsmetode med en klinisk dokumentationshistorik, der strækker sig mere end 40 år tilbage.

Knogleopbygning
Knogleopbygning

Hvornår er knogleopbygning relevant

Hvis du tidligere har haft kæbeinfektion, kan kvaliteten og mængden af din knogle være reduceret. Patienter, der har manglet tænder længe eller brugt tandproteser i mange år, har typisk også reduceret knoglemængde.

Er der en utilstrækkelig mængde naturlig, sund knogle til at understøtte implantater, er det nødvendigt med en knogleopbygning for at genskabe den tabte knogle.

Målet med behandlingen er derfor at genskabe knogle så et eller flere implantater kan placeres og fastholdes i kæben.

Afhængig af omfanget af knogleopbygningen og den eksisterende knogles kvalitet og mængde kan det tage fra få uger op til ni måneder, inden de isatte tandimplantater kan anvendes.

Hvornår er knogleopbygning relevant

Hvis du tidligere har haft kæbeinfektion, kan kvaliteten og mængden af din knogle være reduceret. Patienter, der har manglet tænder længe eller brugt tandproteser i mange år, har typisk også reduceret knoglemængde.

Er der en utilstrækkelig mængde naturlig, sund knogle til at understøtte implantater, er det nødvendigt med en knogleopbygning for at genskabe den tabte knogle.

Målet med behandlingen er derfor at genskabe knogle så et eller flere implantater kan placeres og fastholdes i kæben.
Afhængig af omfanget af knogleopbygningen og den eksisterende knogles kvalitet og mængde kan det tage fra få uger op til ni måneder, inden de isatte tandimplantater kan anvendes.

Manglende knogle omkring isat tandimplantat
Knogleopbygning omkring tandimplantat
Membran beskytter knogleopbygningen

Klinikken varetager alle former for knoglerekonstruktion og implantatbehandling

Fra simple lokale knogledefekter til kompleks rekonstruktion med høst af hofteknogle

Manglende knogle omkring isat tandimplantat
Knogleopbygning omkring tandimplantat
Membran beskytter knogleopbygningen

ERFARING VIRKER

Manglende knogle omkring tandimplantat
Knogleopbygning omkring tandimplantat

Klinikken varetager alle former for knoglerekonstruktion og implantatbehandling

Fra simple lokale knogledefekter til kompleks rekonstruktion med høst af hofteknogle

Enkelt tand mangler

-

Flere tænder mangler

Fast lille bro

Alle tænder mangler

Fast fuld bro

Fordele ved faste kroner og broer

Tab af tænder har ofte en negativ indvirkning på flere vigtige funktioner, herunder at spise og tale – og dertil kommer udseendet. Kroner og broer, der hviler på tandimplantater er det tætteste man kommer på at rekonstruere det tabte og få den samme følelse og sikkerhed, som ved naturlige tænder. Når de kunstige tænder er monteret på tandimplantaterne kan de alene fjernes hos en tandlæge, da tænderne er skruet fast i implantaterne.

Aftagelig protese på tandimplantater

Tandproteser, som understøttes af et antal tandimplantater, er en relevant behandlingsmulighed til rehabilitering af helt tandløse kæber.  Der anvendes en aftagelig protese, men protesen klikkes af og på med et internt system, der fastholder protesen på de underliggende implantater. Behandlingen er mindre omfattende end en fuld fast bro og dermed også forbundet med færre omkostninger.

I modsætning til hvad man måske skulle tro, så er denne behandling oftest den løsning, der giver det pæneste og mest naturtro resultat sammenholdt med den dyrere fuldkæbebro på implantater.

Fordele ved en protese på tandimplantater

En overkæbeprotese kan fremstilles uden akrylgane. Den fylder dermed mindre i munden og man kan bedre smage mad og drikkevarer.

I underkæben, hvor proteser ofte kan være løse, vil protesen sidde sikkert fast selv hvis der indtages hårde eller seje fødeemner.

Behandlingen er forbundet med væsentlig færre omkostninger end en løsning med fuld fast bro.

Alle tænder mangler

Aftagelig protese på implantater

Aftagelig protese på tandimplantater

Tandproteser, som understøttes af et antal tandimplantater, er en relevant behandlingsmulighed til rehabilitering af helt tandløse kæber. Der anvendes en aftagelig protese, men protesen klikkes af og på med et internt system, der fastholder protesen på de underliggende implantater. Behandlingen er mindre omfattende end en fuld fast bro og dermed også forbundet med færre omkostninger.
I modsætning til hvad man måske skulle tro, så er denne behandling oftest den løsning, der giver det pæneste og mest naturtro resultat sammenholdt med den dyrere fuldkæbebro på implantater.

Fordele ved en protese på tandimplantater

En overkæbeprotese kan fremstilles uden akrylgane. Den fylder dermed mindre i munden og man kan bedre smage mad og drikkevarer.

I underkæben, hvor proteser ofte kan være løse vil protesen sidde sikkert fast selv hvis der indtages hårde eller seje fødeemner.

Alle tænder mangler

Aftagelig protese på implantater

Enkelt tand mangler

Forskellen på en bro og et tandimplantat

Forskellen på en bro og et tandimplantat

Mangler der en enkelt tand i tandsættet – og er erstatning af denne indiceret – vil der ofte være en overvejelse mellem at behandle med en bro eller et tandimplantat. Ser man på litteraturen er der ikke data der understøtter, at den ene behandling skulle være bedre end den anden. For begge typer af behandlinger er der en høj succesrate. Om der anbefales en bro eller et tandimplantat afhænger derfor typisk af lokale faktorer, da omkostningerne til de to behandlinger er sammenlignelige.

Er nabotænderne intakte, vil det være oplagt at overveje indsættelse af et implantat, hvorimod en bro kan være oplagt, hvis nabotænderne er i en mindre god forfatning. Dertil kommer en vurdering af de anatomiske forhold i regionen ligesom de æstetiske forhold også kan være afgørende for valg af behandling.

Implantatsystemer

Kun de bedste og mest veldokumenterede implantatsystemer anvendes. Klinikken anvender implantater fra Straumann, ASTRA og Nobel.

Vil du vide mere?
Skriv til os - så kontakter vi dig

    Prisoverslag på behandling med tandimplantater og knogleopbygning kræver forundersøgelse.