Epikriser

Videregivelse af helbredsoplysninger

Epikrisen kan uden patientens samtykke sendes fra Kæbekirurgisk Klinik, til patientens alment praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge/tandlæge, der har henvist patienten til behandling, uanset patienten ikke længere er i behandling hos speciallægen/tandlægen. Videregivelse af epikrisen uden patientens samtykke kan også ske, når der er tale om udskrivningsbreve fra en læge, der er ansat på privatejet sygehus, klinik m.v., når behandlingen er ydet efter aftale med et regionsråd eller en kommunalbestyrelse i henhold til sundhedsloven.

Epikrisen kan uden patientens samtykke også sendes til en anden sundhedsperson, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesser og behov. Ved et aktuelt behandlingsforløb forstås, at den sundhedsperson, som får oplysningerne, skal fortsætte eller følge op på en behandling.

Patienten kan dog i de ovennævnte situationer frabede sig, at oplysningerne i epikrisen videregives. Patienterne skal informeres om deres ret til at nægte videregivelse.

Fremsendelse af epikriser

Forudsat at en patient ikke specifikt har frabedt sig, at der bliver fremsendt epikrise til henviser – fremsendes disse typisk inden for to dage efter afsluttet behandling. Afventes svar på parakliniske prøver kan dette forsinke fremsendelse af epikriser.

Spørgsmål til aktuelle patientforløb

Henvendelser fra henvisere vedrørende henviste patienters epikriser og eller behandlingsforløb kan rettes til

Videregivelse af helbredsoplysninger

Epikrisen kan uden patientens samtykke sendes fra Kæbekirurgisk Klinik, til patientens alment praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge/tandlæge, der har henvist patienten til behandling, uanset patienten ikke længere er i behandling hos speciallægen/tandlægen. Videregivelse af epikrisen uden patientens samtykke kan også ske, når der er tale om udskrivningsbreve fra en læge, der er ansat på privatejet sygehus, klinik m.v., når behandlingen er ydet efter aftale med et regionsråd eller en kommunalbestyrelse i henhold til sundhedsloven.

Epikrisen kan uden patientens samtykke også sendes til en anden sundhedsperson, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesser og behov. Ved et aktuelt behandlingsforløb forstås, at den sundhedsperson, som får oplysningerne, skal fortsætte eller følge op på en behandling.

Patienten kan dog i de ovennævnte situationer frabede sig, at oplysningerne i epikrisen videregives. Patienterne skal informeres om deres ret til at nægte videregivelse.

Spørgsmål til aktuelle patientforløb

Forudsat at en patient ikke specifikt har frabedt sig, at der bliver fremsendt epikrise til henviser – fremsendes disse typisk inden for to dage efter afsluttet behandling. Afventes svar på parakliniske prøver kan dette forsinke fremsendelse af epikriser.

Fremsendelse af epikriser

Henvendelser fra henvisere vedrørende henviste patienters epikriser og eller behandlingsforløb kan rettes til